Aiviekste-Nagliņi

Nosaukums: Aiviekste – Nagliņi
Koordinātas: X 671018 – Y 313008
Stacijas nulles atzīme: — m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet