Meliorācijas kadastrs

Meliorācijas kadastra nodaļa

Lubānā, Parka ielā 3

Tālrunis: 25702057

Fakss: 64605563

 

Meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs Valdis Groza

Tālrunis: 27862850
E-pasts: valdis.groza@zmni.lv

_________________________________________

Informācija par meliorācijas sistēmām internetā www.melioracija.lv

_________________________________________

 
Informācija par meliorācijas sistēmām mobilajās ierīcēs ar atrašanās vietas ģeolokāciju.

_________________________________________

Informācija mērniecības uzņēmumiem:

Lai saņemtu meliorācijas kadastra informāciju digitālā formātā topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām, lūdzam griezties Reģionālajā meliorācijas nodaļā atbilstoši uzmērīšanas ģeogrāfiskajai vietai. Datu saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un uzmērījuma robežas digitālā formātā.