Meliorācijas kadastrs

Meliorācijas kadastra nodaļa

Lubānā, Parka ielā 3

Tālrunis: 25702057

 

Meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs Valdis Groza

Tālrunis: 27862850
E-pasts: valdis.groza@zmni.lv

_________________________________________


Informācija par meliorācijas sistēmām internetā www.melioracija.lv

_________________________________________

 
Informācija par meliorācijas sistēmām mobilajās ierīcēs ar atrašanās vietas ģeolokāciju.

_________________________________________


Informācija par meliorācijas kadastra ģeotelpisko datu kopu izsniegšanu

Meliorācijas kadastra datu kopas saņemšanai, informācijas pieprasītājam jāiesniedz iesniegums – pieprasījuma veidlapa un pieprasītās teritorijas robežas digitālā formātā.

Ģeotelpisko datu kopas tiek izsniegtas no ArcGIS ģeodatubāzes, vai SHP failu digitālajā formātā, topogrāfiskās uzmērīšanas un citām vajadzībām, attiecīgajās Reģionālajā meliorācijas nodaļās, atbilstoši pieprasījuma ģeogrāfiskajai vietai, vai Meliorācijas kadastra nodaļā.

Licenci, ģeotelpisko datu saņemšanai valsts iestādēm, pašvaldībām un pašvaldību sadarbības iestādēm par valsts, novadu vai pagastu teritorijām, izsniedz ZMNĪ Centrālais birojs. Citi datu pieprasījumi, kuri saņemti ZMNĪ Centrālajā birojā, licences izsniegšanai, tiek pārsūtīti uz attiecīgo Reģionālo meliorācijas nodaļu vai Meliorācijas kadastra nodaļu.

Juridiska vai fiziska persona var pieprasīt licenci visas Latvijas teritorijas datiem. Šādos gadījumos, ZMNĪ izsniedz vienu kopīgu licenci, par datiem visā Latvijas teritorijā uz noteiktu laiku, bet Reģionālās meliorācijas nodaļas vai Meliorācijas kadastra nodaļa šīs licences darbības laikā izsniedz datus, nepieciešamajai – konkrētajai teritorijai pēc atsevišķa datu pieprasījuma.

Sadaļā Papildus dokumenti ir pievienoti ZMNĪ sagatavotās pieprasījuma veidlapas un licenču paraugi:

-          pieprasījuma veidlapa juridiskām personām;

-          pieprasījuma veidlapa fiziskām personām;

-          licenču paraugi, atbilstoši 2011. gada 30. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”.