Vircavas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/009
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01,atjaunošana, pik.08/00-128/30, pik.343/50-359/80, pik.384/60-416/00 Jelgavas pilsētā, Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Jelgava
  • Vircavas pagasts
  • Elejas pagasts
  • Sesavas pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: 23 Jaunsvirlaukas, Vircavas Elejas un Sesavas pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.2018 – 01.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 851555.41
 •       ERAF finansējums: € 723822.10
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 127733.31
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019. gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Tiek veikta autoruzraudzība;
 13. Tiek veikti būvdarbi.

Dokumentācija

Dokumenti nav atrasti

Bildes

Bildes nav atrastas