Toseles ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/006
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas 19p (Tosele), ŪSIK kods 34282:01, atjaunošana pik. 00/00-29/75 Nīcas pagastā, Nīcas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Nīcas novads
  • Nīcas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 71 Nīcas pagasta iedzīvotājs
 • Projekta īstenošanas laiks: 08.2018 - 08.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1528730.64
 •       ERAF finansējums: € 1299421.04
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 229309.60
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020. aprīlim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Saņemta būvatļauja;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Objektā uzstādīta pagaidu lielformāta informatīvā plāksne ar informāciju par projektu.