Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/19/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve, Pelēču pagasts, Preiļu novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Preļu novads
  • Peleču pagasts
 • Projekta mērķa grupa: Pelēču pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2020 - 11.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 1110654.57
 •       ERAF finansējums: € 944056.38
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 166598.19
 • Būvniecības stadija: Projektēšana
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020. gada jūnijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Tiek veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Sagatavota dokumentācija būvuzraudzības iepirkuma veikšanai.