Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/005
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Burtnieku novads
  • Burtnieku pagasts
 • Projekta mērķa grupa: Burtnieku pagasta iedzīvotāji, kas saimnieko plūdu riskiem pakļautajā 791 ha teritorijā
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2018 – 06.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1131834
 •       ERAF finansējums: € 962058.90
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 169775.10
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada februārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Tiek veikti būvdarbi;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Tiek veikta autoruzraudzība;
 14. Sagatavota informācija izvietošanai uz pastāvīgās informatīvās plāksnes.

Bildes