Mazā Rēzeknīte zemteka

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/19/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas – zemteka Mazā Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/92 pārbūve Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Rēzekne
  • Nagļu pagasts
  • Rikavas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 23 Rikavas un Nagļu pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2020. - 10.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 908543.41
 •       ERAF finansējums: € 772261.90
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 136281.51
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada jūnijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Tiek veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Sagatavota dokumentācija būvuzraudzības iepirkuma veikšanai.