Lubānas ezera Ziemeļu dambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambis, pik.29/00-78/80 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Gaigalavas pagasts
  • Rēzeknes novads
 • Projekta mērķa grupa: 374 Rēzeknes, Gulbenes, Madonas, Balvu un Rugāju novadu iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 07-2020 - 12.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 3736919.68
 •       ERAF finansējums: € 3176381.73
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 560537.95
 • Būvniecības stadija: Projektēšana
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.