Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/008
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00- 108/40 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Rugāju novads
 • Projekta mērķa grupa: Samazināt plūdu apdraudējumu Lazdukalna pagasta 750,87 ha applūstošajā teritorijā, palielināt 21 pagasta iedzīvotāja drošību
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.2018. - 03.2021.
 • Projekta kopējais finansējums: € 1453293.77
 •       ERAF finansējums: € 1235299.70
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 217994.07
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada maijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojekta iepirkums kopā ar autoruzraudzību;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Saņemta būvatļauja;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 11. Tiek veikta būvuzraudzība;
 12. Tiek veikta autoruzraudzība;
 13. Tiek veikti būvdarbi.