Joglas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, atjaunošana, pik. 32/55 -148/00, 204/10 - 310/55, Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastā, Alojas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Alojas novads
  • Brīvzemnieku pagasts
  • Alojas pagasts
  • Staiceles pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 89 Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 03.2018 -05.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 994794.72
 •       ERAF finansējums: € 845575.51
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 149219.21
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada aprīlim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Veikts būvdarbu iepirkums;
 5. Noslēgts būvdarbu līgums;
 6. Tiek veikti būvdarbi;
 7. Objektā uzstādīta lielformāta informatīvā plāksne;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Tiek veikta būvuzraudzība;
 11. Tiek veikta autoruzraudzība.

Dokumentācija

Dokumenti nav atrasti

Bildes

Bildes nav atrastas