Gaujas – Daugavas kanāla pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/003
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00 - 31/42 pārbūve Ādažu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Ādažu novads
 • Projekta mērķa grupa: 928 Ādažu un 9 Garkalnes novada iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2018 - 03.2021
 • Projekta kopējais finansējums: € 3372849.17
 •       ERAF finansējums: € 2866921.79
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 505927.38
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada novembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Saņemta būvatļauja;
 7. Veikts būvdarbu iepirkums;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Tiek veikti būvdarbi;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Tiek veikta autoruzraudzība.

Bildes