Bārtas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/18/I/007
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Otaņķu pagasts
  • Nīcas novads
  • Nīcas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 172 Nīcas un Otaņķu pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 10.2018 - 03.2021
 • Projekta kopējais finansējums: € 4073460.86
 •       ERAF finansējums: € 3462441.73
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 611019.13
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 13. Tiek veikta būvuzraudzība;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība;
 15. Tiek veikta atlikušā apauguma novākšana.

 

Bildes