Darbības pārskati

2014. gads2015. gads
Aktīvu kopsumma EUR70026046690839
Neto apgrozījums EUR45390354773076
Bruto peļņa EUR11352491335955
Peļņa pirms nodokļiem EUR137911110293
Pārskata gada peļņa EUR309514060
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem) EUR152503122412
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) EUR303103282667
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) %0,10,3
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) %0,10,4
Aktīvu rentabilitāte (ROA) %0,2