Darbības pārskati

2014. gads 2015. gads
Aktīvu kopsumma EUR 7002604 6690839
Neto apgrozījums EUR 4539035 4773076
Bruto peļņa EUR 1135249 1335955
Peļņa pirms nodokļiem EUR 137911 110293
Pārskata gada peļņa EUR 3095 14060
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem) EUR 152503 122412
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) EUR 303103 282667
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) % 0,1 0,3
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) % 0,1 0,4
Aktīvu rentabilitāte (ROA) % 0,2