Publiska apspriešana: Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ.Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Ezermalas iela 2k-2-9, Rīga, LV-1006. Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts […]

Lubānas ezera Ziemeļu dambī avārijas situācija novērsta – pārraušanas draudu nav

Video. Lubāna ezera Ziemeļu dambī avārijas situācija novērsta, taču turpinās dambju nostiprināšanas darbi pretī Īdeņas dīķiem. Ūdens līmenis ezerā par diviem metriem pārsniedz normu un tikai nedaudz atpaliek no 2013. gada lielo palu maksimuma. Tā kā dambji tiek piespiedu kārtā tiek laboti, to pārraušanas draudu šobrīd neesot. Ūdens līmenis Lubāna ezerā ir 2 metrus virs […]

Ziemeļlatvija: Seminārs par aktualitātēm meliorācijas jomā

25.maijā Smiltenes tehnikumā notika starptautisks seminārs “Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. Moderno tehnoloģiju pielietojums meliorācijā.” Semināru atklāja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Mūsdienās visi aizvien vairāk izjūtam klimata pārmaiņas, kas rada aizvien jaunus izaicinājumus valstīm, ietekmējot mūsu dzīvi, apkārtējo vidi un saimniecisko darbību. Tādēļ svarīgi veikt pasākumus, lai mazinātu šo klimata pārmaiņu ietekmi. Viena no reālākajām […]