BUJ

Jautājums: Lūdzu sniegt informāciju par Tehnisko noteikumu saņemšanas kārtību.

Atbilde:

  1. IESNIEGUMA veidlapa ar tam pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) reģionālajā meliorācijas nodaļā vai tās sektorā.
  2. IESNIEGUMU var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
  3. Tehnisko noteikumu saņemšanas veidu iesniedzējs norāda IESNIEGUMĀ.
  4. Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti un izsniegti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc IESNIEGUMA saņemšanas.

Jautājums.