Jaunumi

02.06.2020

Life GoodWater IP

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk ZMNĪ) ir uzsākusi dalību projektā: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa…

Eiropas projektu karte