Jaunumi

23.11.2017

Publiska apspriešana: Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”…